دریافت فایلهای شب چهارم صفر ۹۱:
حاج سید مهدی میرداماد-اشکی بده که شسته به خون جگر شود (مناجات)
حاج سید مهدی میرداماد-روضه حضرت رقیه و حضرت زهرا (روضه)
حاج سید مهدی میرداماد-نزن آخه گناه نداره نزن آخه بابا نداره (زمینه)
حاج سید مهدی میرداماد-یه عده میدونید کجان (شور)
حاج سید مهدی میرداماد-خسته و درمونده بودم (واحد سنگین)
حاج سید مهدی میرداماد-بنفسی انت یا عزیز زهرا (واحد)
حاج سید مهدی میرداماد-من الذی ایتمنی بابا (ذکر)
حاج سید مهدی میرداماد-تو رو خدا با وفا من رو بخر (شور)
حاج سید مهدی میرداماد-پدر آخر دنیا چرا به ما آسان نمیگیرد (مناجات)