تصویری

کجایی عمو جان مرا در این غوغا دریاب-زمینه(کربلائی میثم استاد آقا)
بوی خوش زیاده کدومش عطر سیب میشه-شور
به توکل خالق غمت به توسل اسمت اعظمت-شور
اون که مستت شد از ازل همینه-واحد
عامل وحی حق تعالی تو عرش علی-واحد
با عشق مولانا حسین ما یکه تازی میکنیم-شعرخوانی
غصه ها پیش غم تو غصه نیست آقا-تک
هرچه می خواهد دل تنگت بگو-شور


صوتی

کجایی عمو جان مرا در این غوغا دریاب-زمینه(کربلائی میثم استاد آقا)
بوی خوش زیاده کدومش عطر سیب میشه-شور
به توکل خالق غمت به توسل اسمت اعظمت-شور
اون که مستت شد از ازل همینه-واحد
عامل وحی حق تعالی تو عرش علی-واحد
با عشق مولانا حسین ما یکه تازی میکنیم-شعرخوانی
غصه ها پیش غم تو غصه نیست آقا-تک
هرچه می خواهد دل تنگت بگو-شور

منبع : خادم هیئت بین الحرمین (ع) تهران