دریافت فایلهای شب هفتم محرم ۹۱:
حاج سید مهدی میرداماد-از غمت ذره ذره آب شدم (مناجات)
حاج سید مهدی میرداماد-لالایی عموش میاد (روضه حضرت علی اصغر)
حاج سید مهدی میرداماد-ای یاس من بخواب نداری رنگ و بو (زمینه)
حاج سید مهدی میرداماد-گشته قنداقه گلگلون ای وای (نوحه)
حاج سید مهدی میرداماد-یه حدیث میخوام بخونم (واحد سنگین)
حاج سید مهدی میرداماد-گوش تا گوش جهان پر شده بود (بحر طویل)
حاج سید مهدی میرداماد-به خیمه قهط آبا است (دو دمه)
حاج سید مهدی میرداماد-شاه تویی ماه تویی (شور)
حاج سید مهدی میرداماد-هر چی داریم از شهداست (شور شهدایی)
حاج سید مهدی میرداماد-روضه حضرت علی اکبر علیه السلام (مناجات)