دانلود فایل های صوتی :

ما را به یک اشاره ی چشمت خراب کن (مناجات)

شکر خدا که لطف تو دست مرا گرفت (روضه)

ای یار من نبینم تنها موندی بین همه دشمن ها (زمینه)

شنیدم سرت رو لب تشنه بریدند (شور)

حاج محمد کریمی-ناله کم کن از غریبی (واحد)

الهی داغدار داغدارم (واحد)

ستر ناموس نبوت چون حجاب زینب است (تک)

مست این مهتابم حسین حسین (شور)